Transplantationsforum 5/10

Den 5 oktober anordnar FOKUS Patient ett transplantationsforum på City Conference Center i Stockholm. Livet som Gåva och ESOT – European Society of Organ Transplantation är medarrangörer. Penilla Gunther (grundare FOKUS Patient®) och Håkan Hedman (ordförande Livet som Gåva och Njurförbundet) medverkar. Läs mer om programmet och gör anmälan här Läs mer…

Aktuellt om fortsatt arbete med donation efter cirkulationsstillestånd på pilotsjukhusen

Det nationella DCD-projektets säkerhetskommitté har överlämnat en rapport där de konstaterar att inga invändningar finns ur ett säkerhetsperspektiv för att genomföra DCD-processer utifrån prövat pilotprotokoll. Det finns därmed inga hinder för fortsatt arbete med DCD på pilotsjukhusen utan det står dessa fritt att återuppta arbetet. Denna återstart organiseras och planeras Läs mer…

DCD – en ny donationsprocess

Stefan Ström är intensivvårdsläkare på Västmanlands sjukhus Västerås och medicinskt ansvarig för DCD-projektet. I Sverige pågår ett projekt som utgår från Vävnadsrådet SKL där förutsättningarna att kunna införa ”Donation after Circulatory Death” – DCD – ”donation efter cirkulationsstillestånd” – i Sverige kartläggs. Projektet syftar till att ta fram ett svenskt Läs mer…