Peter Carstedt 2022 års hedersmedlem

Publicerat av Robin Warlden den

Peter Carstedt, grundare av Mer Organdonation, MOD, har utsetts till Livet som Gåvas hedersmedlem 2022.

En gång årligen i samband med Donationsveckan delar Livet som Gåva i samverkan med GelinStiftelsen ut en hedersutmärkelse till personer som på olika sätt medverkat till att främja donation av organ och vävnader.

Till hedersmedlem i Livet som Gåva 2022 har utsetts Peter Carstedt, grundare av Mer Organdonation, MOD. Peter är själv njurtransplanterad sedan drygt tolv år och därför väl insatt i betydelsen av att få ett donerat organ transplanterat vid en svår sjukdom. Genom MOD har Peter verkat för att befolkningen och beslutsfattare fått ökad kunskap om betydelsen av organdonationer. Peters medverkan har varit betydelsefull för att antalet organdonationer ökat samt att lagstiftningen utvecklats i en positiv riktning för de svårt sjuka som behöver få ett organ transplanterat.

Motivering:

Peter Carstedt har genom ett outtröttligt engagemang under tio år verkat för att få fler att säga ja till organdonation och genom opinion medverkat till att hinder för organdonation i lagstiftningen har undanröjts.

För ytterligare information kontakta gärna ordföranden i Livet som Gåva Håkan Hedman, tel. 070-718 16 70, eller Peter Carstedt, tel. 070-200 40 28.