Hedersmedlemmar

Sedan Europeiska Donationsdagen den 4 oktober 2003 utdelas en hedersutmärkelse till en person som under lång tid visat ett djupt personligt engagemang för dona­tion av organ och vävnader utöver vad som förväntas ske i deras yrkesutövning.

2022 års hedersmedlem

Till hedersmedlem i Livet som Gåva 2022 har utsetts Peter Carlstedt, grundare av Mer Organdonation, MOD.

2021 års hedersmedlem

Till hedersmedlem i Livet som Gåva 2021 har utsetts Annette Lennerling som arbetar som patientkoordinator vid Transplantationscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

2020 års hedersmedlem

Till hedersmedlem i Livet som Gåva 2020 har utsetts intensivvårdsläkaren Andreas Hvarfner, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

2019 års hedersmedlem

Till hedersmedlem i Livet som Gåva 2019 har utsetts intensivvårdsläkaren Stefan Ström, Västmanlands sjukhus i Västerås

2018 års hedersmedlem

Lotta Nilsson, arrangör och initiativtagare till Tenson Tjörn Triathlon tilldelas 2018 års hedersutmärkelse för sitt stora engagemang för organdonation.

Genom att årligen arrangera Tjörn Triathlon har Lotta Nilsson samtidigt framgångsrikt breddat sättet att informera allmänheten om betydelsen av att ta ställning för organdonation. Idrottsarrangemang är förknippat med hälsa, precis som effekterna av en organdonation. Genom samverkan med donationsansvariga läkare, sköterskor samt donationsregistret, så har deltagare och publik informerats om betydelsen av att ta ställning för organdonation.

Lotta Nilsson hedersmedlem Livet som Gåva

2017 års hedersmedlemmar

Till hedersmedlemmar 2017 utsågs Lars Mjörnstedt, Gunnar Tufveson och Nils H Persson. De tre får utmärkelsen med motivering; ”För ett mångårigt djupt engagemang för organdonation och för initiativet att bilda Livet som Gåva.”

Livet som Gåva hedersmedlemmar 2017

2016 års hedersmedlem Pamela Lindgren

1964 genomfördes den första njurtransplantationen i Sverige. Mottagaren var 14-årige Tommy Andersson som fick pappa Göstas ena njure. Sedan dess har nära 15 000 njurtransplantationer genomförts. En dryg tredjedel sker med en levande givare. Övriga sker med njurar från avlidna. De levande givarnas insatser saknar annan jämförelse. På grund av organbristen har de levande givarna mycket stor betydelse för njursjuka och för sjukvården i Sverige.

Livet som Gåva har i år valt att utse Pamela Lindgren till årets hedersmedlem. Med design och kultur har Pamela Lindgren genom sitt projekt RECYCLE ME bidragit till att öka förståelsen för donation av organ och vävnader. Priset delades ut i samband med Gelinsymposiet i Göteborg 7 oktober.

Läs artikel i Göteborgs-Posten om Pamelas arbete.

Pamela Lindgren Hedersmedlem Livet som Gåva

Tidigare Hedersmedlemmar i Livet som Gåva:

Professor Ingela Fehrman Ekholm och docent Jonas Wadström fick båda hedersutmärkelsen för ett mångårigt djupt engagemang för njurtransplantationer med levande givare och vetenskapliga forskningsinsatser som fört frågan framåt. Oktober 2015.

Bengt-Åke Henriksson, docent och intensivvårdsläkare, fick hedersutmärkelsen för insatser som främjar donation av organ och vävnader. 23 oktober 2014.

Läs mer om Bengt-Åke Henriksson här.

Martha Ehlin fick hedersutmärkelsen för att hon lyckats förmedla sina personliga erfarenheter och levandegjort hur det är att drabbas av en livshotande sjukdom och bli hjälpt av en transplantation. Hennes insatser är mycket betydelsefulla i det donationsbefrämjande arbetet. 2013.

Läs mer om Martha Ehlin här.

Anders Olsson fick hedersutmärkelsen för att han tog initiativ till att Sverige ansökte och genomförde World Transplant Games 2011 i Göteborg. 13 oktober 2011.

Margareta Sanner, psykolog och docent vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, 23 oktober 2010.

Ulrika Lorentzon, patientkoordinator på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Christina Bergström, transplantationskoordinator på Akademiska sjukhuset i Uppsala, utsågs till hedersmedlemmar den 4 oktober 2009.

Daniel Brattgård, sjukhuspräst på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, utsågs till hedersmedlem den 18 oktober 2008.

Lars Engqvist, landshövding i Jönköpings län, tidigare socialminister, utsågs till hedersmedlem den 13 oktober 2007.

Jutta Kjaerbeck, specialistsjuksköterska vid Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus i Göteborg, utsågs till hedersmedlem den 13 oktober 2006.

Folke Schött, f d landstingsråd, utsågs postumt till hedersmedlem den 14 oktober 2005

Christer Nilsson, intensivvårdsläkare i Karlskrona, utsågs till hedersmedlem den 18 september 2004.

Håkan Gäbel, transplantationskirurg och sakkunnig på Socialstyrelsen, utsågs till hedersmedlem den 4 oktober 2003.