Om livet som gåva

Vi tar ställning för livet.

Vi vill att det ska vara lika naturligt att ta ställning till donation, som att rösta vart fjärde år. Genom information och opinionsbildning verkar vi för att fler donationer av organ och vävnader ska bli möjliga.

Sedan 1997 verkar vi för

  • Att alla människor i Sverige får information som tydliggör hur viktigt det är att göra sin vilja känd.
  • Att det finns en fungerande organisation inom sjukvården som underlättar tillvaratagandet av organ och vävnader.
  • Att regering och riksdag förändrar lagar och föreskrifter så att den som vill donera sina organ efter sin död får lättare att göra det.
  • Att donation med levande givare underlättas.
  • Att informationen till närstående om möjligheten att kunna donera ett organ blir tydligare.
  • Att fler tar ställning till donation.

Livet som Gåva är en politiskt och religiöst obunden samverkansgrupp som består av både patientorganisationer och medicinsk profession.

I Livet som Gåva ingår följande medlemsorganisationer:

Njurförbundet, Viking Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, Riksförbundet Cystisk Fibros, Riksförbundet för Leversjuka, Diabetesförbundet, Storstockholms Diabetesförening. Hjärtebarnsförbundet, Transplanterades Förening, Idrottsföreningen för transplanterade, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Transplantationsförening och Svensk Gastroenterologisk Förening.