Aktuellt om fortsatt arbete med donation efter cirkulationsstillestånd på pilotsjukhusen

Publicerat av Karin Lind den

Det nationella DCD-projektets säkerhetskommitté har överlämnat en rapport där de konstaterar att inga invändningar finns ur ett säkerhetsperspektiv för att genomföra DCD-processer utifrån prövat pilotprotokoll. Det finns därmed inga hinder för fortsatt arbete med DCD på pilotsjukhusen utan det står dessa fritt att återuppta arbetet. Denna återstart organiseras och planeras av berörda verksamheter och respektive huvudmän.