Röster om donation

Varför säger du ja till donation?

Abraham

– Jag vet att jag kan rädda någon annan människa när jag inte behöver mina organ själv. Dessutom känner jag en person som är transplanterad så jag har sett nyttan.

På vilket sätt har du gjort din vilja till donation känd?
– Jag har ett donationskort i plånboken.

Har ni talat om donation hemma i familjen?
– Jag känner till hur alla i familjen vill ha det.

Abraham Metin Yrke: Ekonom. Född: 1971


Ann-Marie

– Jag kan rädda eller göra livet friskare för en annan människa.

På vilket sätt har du gjort din vilja till donation känd?
– Jag har ett donationskort i plånboken där jag tillåter donation.

Har ni talat om donation hemma i familjen?
– Ja, min familj vet min ståndpunkt och jag känner till deras.

Ann-Marie Skoglund Yrke: Personalchef. Född: 1946


Leo

– Jag har sett behovet på nära håll och vet betydelsen av att man säger ja till donation. Skulle inte mitt hjärta eller njurar passa, så kan jag alltid donera mina hornhinnor till någon som har dålig syn.

På vilket sätt har du gjort din vilja till donation känd?
– Jag har talat med alla i min familj att jag vill donera och det har även de gjort.

Leo Pajunen Yrke: Pensionär Född: 1929


Gör din vilja känd du med.

Prata med dina närmaste eller klicka här!