Medlemsorganisationer

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

Riksförbundet HjärtLung

Hjärtebarnsfonden

Idrottsföreningen för transplanterade

Riksförbundet Cystisk Fibros

Riksförbundet för Leversjuka

Njurförbundet

Svensk Njurmedicinsk förening

Svensk Transplantationsförening

Svenska Diabetesförbundet

Viking, Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade