Så här gör du

Gör din vilja känd idag!

Berätta för dina anhöriga att du tänker ta ställning till organ- och vävnadsdonation. Det gör du genom att anmäla dig till Socialstyrelsens sida donationsregistret >>

Du som redan har ett donationskort behöver också anmäla dig till donationsregistret. Sedan 2020 trycks inga nya donationskort och det finns inte längre några för beställning.

Däremot har Socialstyrelsen tagit fram en fickfolder om varför organ- och vävnadsdonation är en viktig fråga, om vikten av att ta ställning samt hur man går till väga. Fickfoldern går att beställa i små behändiga lådor. Här beställer du Socialstyrelsens fickfolder >>

För mer information om organ- och vävnadssidan gå in på Socialstyrelsen sida >>