Hitta vidare

Donation och transplantation| Enheter som tar tillvara vävnader | Patientorganisationer | Webbsidor | Litteratur

Donation och transplantation

Socialstyrelsen
Information om lagstiftningen, transplantation och donation på olika språk och på lätt svenska.
Här kan man också ladda ner anmälningsblankett till donationsregistret.
www.socialstyrelsen.se

Vävnadsrådet
Utarbetar stöd till verksamheter inom områden där organ, vävnader, celler och blod hanteras. Här hittar du som arbetar inom dessa verksamheter bl.a. information om utbildningar, hjälp med att tolka regelverk, nationellt samordnade metoder och resultat av olika utredningar.

http://www.vavnad.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
Tel: 08-452 72 00, Fax: 08-452 72 10
E-post: info@skl.se
www.skl.se

Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Transplantationscentrum

Transplantationskirurgiska kliniken
Karolinska  Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm
Tel 08-58 58 00 00
www.hs.se

Thoraxkirurgiska kliniken
Lunds Universitetssjukhus
221 85 Lund
Tel: 046-17 10 00
Transplantation i Lund

Transplantationsenheten
Kliniken för njurmedicin och transplantation
Skånes Universitetssjukhuset Malmö
205 02 Malmö
Tel: 040-33 10 00
Transplantationsenheten

Transplantationskirurgiska kliniken
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel: 018- 611 00 00
Transplantationskirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Scandiatransplant
Skejby Sygehus DK – 8200 Aarhus N
Denmark
Tel: +45 8949 5307
www.scandiatransplant.org

Svensk Transplantationsförening
www.svls.se/sektioner/tp


Enheter som tar tillvara vävnader

Hornhinnebanken
St Eriks Ögonsjukhus
Tel: 08-672 30 49

Ögonkliniken
Universitets sjukhuset Örebro
Tel: 019-602 24 18

Vävnadsbanken i Lund
Tel: 046-17 71 56 (hornhinnor)
Tel: 046-17 18 83 (hjärtklaffar)

Vävnadsbanken i Linköping
Rättsmedicinska avdelningen
Universitetssjukhuset
551 85 Linköping
013-36 42 50

Hornhinnebanken
Ögonkliniken, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset/Mölndal
Tel: 031-343 31 18

Hornhinnebanken
Norrlands Universitetssjukhus
Tel: 090-785 00 00

Homograftavdelningen,
Karolinska Sjukhuset, Stockholm
Tel: 08-517 740 33


Webbsidor

www.1177.se Råd om vård på webb och telefon
www.GeBlod.Nu
Tobias Registret, Sveriges nationella benmärgsdonatorregister.

Hälsa och sjukvård
www.transweb.org
all about transplantation and donation
www.eurotransplant.org
www.unos.org United Network for Organ Transplantation
www.etco.org European Transplant Coordinators Organization
www.ishlt.org International Society for Heart and Lung Transplantation
www.natco1.org North American Transplant Coordinators Organization
www.esot.org European Society of Organ Transplantation
www.a-s-t.org American society of Transplantation
www.cota.org Childrens Organ Transplantation Association
www.ceapir.org European Kidney Patients Federation
www.uktransplant.org Brittisk sida från den offentliga sjukvården i Storbritanien


Patientorganisationer

Hjärt-lungfonden

Riksförbundet HjärtLung
Box 9090, 102 72 Stockholm
Tel: 08-556 062 00

Hjärtebarnsföreningen
Box 9087, 102 72 Stockholm
Tel: 08-442 46 50

Idrottsföreningen för Transplanterade

Viking – Riksföreningen för hjärt- och lungtransplanterade
Box 9090, 102 72 Stockholm
Tel 08-668 32 25

Riksförbundet Cystisk Fibros
Box 1827,
751 48 Uppsala
Tel: 018-15 16 22R

Njurförbundet
Drakenbergsgatan 6 bv
117 41 Stockholm
Tel: 08-546 40 500

Riksförbundet för Leversjuka
Box 2918
187 29 Täby
Tel: 08-500 318 36
E-post: kansli@rfl-lever.se

Svenska Diabetesförbundet
Box 1107
172 22 Sundbyberg
Tel: 08-564 821 00

Transplanterades Förening


Litteratur

Transplantation Cecilia Johnsson och Gunnar
Tufveson (red) Studentlitteratur (2001)
ISBN 91-44-04084-9

Titel: Utsikt mot livet – en berättelse om livet före och efter en levertransplantation
Författare: Lena Essedahl
Wahlberg & Wessström 1997
ISBN 91-630-6307-7

Titel: I väntan på en ny lever
Författare: Martin Klepke
Norstedts Förlag
ISBN 91-1-301141-3

Titel: Organhandel – Kroppsdelar till salu
Författare: Jonny Sågänger
Alfabeta Bokförlag
ISBN 91-7712-355-7

Titel: Manipulerat liv – Innehåller flera artiklar om Transplantation, obduktion, död och dödshjälp
Författare: Torbjörn Tännsjö
Thales förlag 1993
ISBN 91-87172-58-5

Titel: Morgongåvan
Författare: Ingela Fehrman- Ekholm
Medord förlag 1998
ISBN 91-630-6376-X

Titel: Plötslig oväntad död – att ta hand om anhöriga
Författare: Maria Kock-Redfors
Warne Förlag
ISBN 91-86425-34-X

Titel: Transplantation
Författare. Cecilia Johnsson och Gunnar Tufveson
Studentlitteratur 2002
ISBN 91-44-04084-9

Titel: Nytt hjärta – Nytt liv
Författare: Sylvia Claire
ISBN 91-37-11043-8

Titel: Det luktar sjukhus! (barnbok)
Författare: Viveca Lärn – Sundvall och Lars Söderblom
Rabén & Sjögren

Titel: Mummel vid sänggaveln.
Författare: Göran Pettersson
Grafo Tryck AB, Simrishamn 2002
ISBN 91-86360-64-7

Titel: Rädslan i kroppen
Författare: Slavenka Drakulic
Norstedts förlag
ISBN 91-1301073-5

Titel: Boken om Mona
Författare: Mona Liljeblad och Marie Nykvist
Tryck: Novum Grafiska AB
Beställs genom Riksförbundet för Njursjuka
08-54640500

Titel: Ollesagan – en saga om ett njursjukt barn för andra…
Författare: Anna Ilone och Jan Lindström
Tryck: Tryckeriet Punkten i Piteå
ISBN 91-86776-09-6
Beställs genom Riksförbundet för Njursjuka
08-54640500