Margareta Linder årets hedersmedlem 2023

Publicerat av Robin Warlden den

Margareta Linder

Donationsveckan 6-12 november 2023

En gång årligen i samband med Donationsveckan delar Livet som Gåva i samverkan med GelinStiftelsen ut en hedersutmärkelse till personer som på olika sätt medverkat till att främja donation av organ och vävnader.

Till hedersmedlem i Livet som Gåva 2023 har utsetts Margareta Linder, specialistläkare i njurmedicin i Falun. Hon har som njurläkare sett betydelsen av njurtransplantationer för sina patienter. Förutsättningen är att njurar doneras från både avlidna och levande människor. Margareta Linder har därför sedan nästan 30 år helhjärtat engagerat sig i upplysningsarbetet, både lokalt och nationellt, bland kollegor och allmänheten, om betydelsen av att ta ställning för organdonation.

Genom sitt engagemang i Livet som Gåva har Margareta Linder deltagit i påverkansarbetet i syfte att undanröja hinder för organdonationer i lagstiftningen. Genom den lagändring som skedde i fjol ökar möjligheten för den som önskar att få donera organ efter döden att få göra det.

Motivering:
Margareta Linder har genom sitt outtröttliga engagemang utöver vad som ingår i yrkesrollen medverkat till att öka förståelsen för organdonationer bland allmänheten, sjukvårdspersonal och beslutsfattare.


För ytterligare information kontakta gärna ordföranden i Livet som Gåva Håkan Hedman, tel. 070-718 16 70, eller Margareta Linder, tel. 070-271 34 22