DCD – en ny donationsprocess

Publicerat av Karin Lind den

Stefan Ström är intensivvårdsläkare på Västmanlands sjukhus Västerås och medicinskt ansvarig för DCD-projektet.

I Sverige pågår ett projekt som utgår från Vävnadsrådet SKL där förutsättningarna att kunna införa ”Donation after Circulatory Death” – DCD – ”donation efter cirkulationsstillestånd” – i Sverige kartläggs. Projektet syftar till att ta fram ett svenskt DCD-protokoll som skall ligga till grund för en nationell samordnad introduktion av DCD i Sverige.

Ett införande av denna donationsprocess skulle kunna innebära att fler patienter kan donera organ efter sin död och fler patienter att erbjudas transplantation.  Den process vi tillämpar i Sverige kallas ”Donation after Brain Death” förkortas DBD och benäms på svenska ”donation efter primär hjärnskada”. I många andra länder omhändertas organ också genom ytterligare en donationsprocess som kallas DCD ”Donation after Circulatory Death” på svenska ”donation efter cirkulationsstillestånd”.

Det finns två huvudsakliga former av DCD; kontrollerad och okontrollerad. Projektet kommer att arbeta med den kontrollerade. Det betyder att det är möjligt att donera organ efter ett planerat avbrytande av livsuppehållande behandling, då fortsatt vård inte är till nytta för patienten.

DCD-Projektet löper t.o.m. sommaren 2019. Under 2018  kommer ett antal piloter genomföras på utvalda intensivvårdsavdelningar. Därefter kommer det testade protokollet att gå i förvaltning och successivt kan DCD införas på de intensivvårdsavdelningar i de regioner där verksamheten önskar tillämpa kontrollerad DCD.

Läs mer om projektet på http://vavnad.se/dcd-projektet/