Antalet organdonatorer kan dubbleras

Publicerat av Petra Willners den

Det hävdar Anders Milton, njurläkare och utredare för den statliga donationsutredningen, i den rapport med förslag på åtgärder han nu överlämnar till Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Ett av förslagen handlar om att vården ska respektera människors önskan att donera sina organ, och bidra till det genom att vårda patienter i respirator även i de fall de inte bedöms kunna överleva, så att en donationsoperation kan bli aktuell.

Utredningen föreslår också att donationsoperationer ska kunna genomföras vid så kallad hjärtdöd, det vill säga när hjärtat först slutat slå och hjärnan därefter slutar att fungera, något som inte görs i Sverige idag till skillnad från i många andra länder. Skulle förslagen gå igenom innebär det enligt Anders Milton att transplantationskön i princip skulle försvinna.

Läs mer om rapporten på Njurförbundets hemsida >

Kategorier: Nyheter