Intensivvårdsläkaren Andreas Hvarfner årets hedersmedlem 2020

Publicerat av Robin Warlden den

Livet som Gåva grundades 1997 och består av patientorganisationer och berörd medicinsk profession inom transplantationsområdet. Syftet är att bedriva opinion för att fler ska ta ställning för donation av organ och vävnader samt att hinder för organdonation undanröjs.

En gång årligen i samband med Donationsveckan delar Livet som Gåva i samverkan med Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond ut en hedersutmärkelse till personer som på olika sätt medverkat till att främja organdonation utöver vad som ingår i deras yrkesverksamhet.

Till hedersmedlem i Livet som Gåva 2020 har utsetts intensivvårdsläkaren Andreas Hvarfner, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Motivering;
”Andreas Hvarfner, bidrar genom sin djupa kompetens, trygga person och etiska förhållningssätt till att skapa ett klimat där donation kommit att bli en självklar och prioriterad del av vården. Trots en synnerligen hög belastning under den pågående pandemin vid Karolinskas intensivvårdsavdelningar har Andreas Hvarfner och hans team klarat av att fullt ut upprätthålla ansvaret för organdonationer vilket bidragit till att många patienter med livs-hotande sjukdomar kunnat få nya organ transplanterade.”

För ytterligare information kontakta gärna ordföranden Håkan Hedman, tel. 070-718 16 70, Andreas Hvarfner, tel. 070-246 64 69.