Korsvis donation och transplantation

Publicerat av Karin Lind den

Sedan 2016 finns det i Sverige ett njurbytesprogram, något som ibland också kallas för ”korsvis donation”.

Njurbytesprogrammet är ett samarbete mellan landets fyra njurtransplantationsenheter; Göteborg, Karolinska, Malmö och Uppsala. Med ett njurbytesprogram kan man i teorin lösa olika matchningsproblem, ex för vävnadstyp (HLA) och blodgrupp (ABO). Rent praktiskt kommer det Svenska njurbytesprogrammet dock till en början främst vara tänkt hjälpa immuniserade patienter (patienter som har antikroppar riktade mot donatorns vävnadstyp).

Exempelvis kan en mottagare vara immuniserad mot sin donator men inte mot donatorn i ett annat par med motsvarande matchningsproblematik. Donatorerna kan då byta plats med varandra, s.k. ”korsvis donation”. Donator 1 ger då en njure till Mottagare 2 och Donator 2 ger en njure till Mottagare 1.

Utbytesprogrammet är en idé från den amerikanske nobelpristagaren i ekonomi, Alvin Roth, och har än så länge prövats i bland annat USA och Storbritannien.

Kategorier: Nyheter