Bengt-Åke Henriksson

Livet som Gåvas hedersmedlem 2014

Bengt-Åke Henriksson, docent och intensivvårdsläkare, har tilldelats Livet som Gåvas hedersutmärkelse för insatser som främjar donation av organ och vävnader. Motiveringen för beslutet är:

Bengt-Åke Henriksson har framgångsrikt verkat för att svensk intensivvård ska ta ansvar för organdonation, som en viktig och naturlig del av vården i livets slutskede. Hans insatser för att främja donation av organ och vävnader sträcker sig långt utöver vad som ingått i den ordinarie yrkesutövningen.

Livet som Gåvas hedersutmärkelse utdelades första gången 2003 och tilldelas personer som under lång tid visat ett djupt personligt engagemang för donation av organ och vävnader utöver vad som förväntas i deras yrkesutövning.

Bengt-Åke Henriksson har varit verksam som intensivvårdsläkare vid Sahlgrenska Universitetssjuk-huset och ansvarig för donationsverksamheten inom Västra Götalandsregionen fram till pensioneringen under 2014. Han har fortfarande flera nationella uppdrag för frågor som berör donation av organ- och vävnader. Under hela sin yrkesutövning har Bengt-Åke Henriksson kunnat följa transplantationsverksamheten på nära håll och se betydelsen av organdonation för svårt sjuka patienter.

Prins Daniel överlämnar hedersdiplomet torsdagen den 23 oktober i Blå Hallen i Stockholm i samband med transplantationsjubileet. Hedersutmärkelsen har sedan 2012 utdelats i samverkan med Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond (www.gelinfonden.org).

För ytterligare upplysningar kontakta gärna Håkan Hedman, ordförande i Livet som Gåva – samverkan för donation av organ och vävnader, tel. 070-718 16 70, hakan@famhedman.se.
Kontaktuppgift till Bengt-Åke Henriksson, tel. 070-549 19 44