Pressmeddelande

Här kan du hitta pressmeddelanden och nyheter.


oktober 2016

Livet som Gåvas hedersmedlem 2016 utsedd

Pamela Lindgren har utsetts till årets hedersmedlem av Livet som Gåva. Med design och kultur har Pamela Lindgren genom sitt projekt RECYCLE ME bidragit till att öka förståelsen för donation av organ och vävnader. Priset delades ut i samband med Gelinsymposiet i Göteborg 7 oktober.

Läs artikel i Göteborgs-Posten om Pamelas arbete >


oktober 2015

Livet som Gåvas hedersmedlemmar 2015

Professor Ingela Fehrman Ekholm och docent Jonas Wadström fick båda hedersutmärkelsen för ett mångårigt djupt engagemang för njurtransplantationer med levande givare och vetenskapliga forskningsinsatser som fört frågan framåt.


oktober 2011

Livet som Gåvas hedersmedlemmar 2011 utsedda


2011 tilldelas Livet som Gåvas hedersutmärkelse Ann-Christin Croon och Annika Wolfbrandt, transplantationskoordinatorer i Stockholm respektive Göteborg.

. Båda har i sina yrkesroller under många år visat ett starkt engagemang och entusiasm för både patienter och transplantationsverksamheten. De har även på olika sätt aktivt verkat för att fler människor i landet ska göra sin vilja till organdonation känd.
Utdelningsceremonin ägde rum lördagen den 22 oktober kl. 14,00 vid Storkyrkans gård i Stockholm. Riksdagsledamoten Penilla Gunther (KD), själv hjärttransplanterad sedan fyra år, delade ut priserna till Ann-Christin Croon och Annika Wolfbrandt.

Ann-Christin Croon och Annika Wolfbrandt.

oktober 2010

Motionsförslag i riksdagen med anledning av att det är Donationsvecka nu!

Vi behöver fler organdonatorer därför är det viktigt att människor ställs oftare inför frågan om att donera organ och uppmuntras att fundera och ta ställning. Ett sätt att är att ställa frågan och uppmana till ställningstagande när man tar eller förnyar körkort, då når man regelbundet två tredjedelar av Sveriges befolkning.
Det sa Cecilia Widegren (M) personvald riksdagsledamot från Skaraborg och socialpolitiker när hon lämnade in motion med flera förlag för att möjliggöra och underlätta för organdonation/transplantation.


oktober 2010

Hedersutmärkelse för engagemang om organdonation

Margareta Sanner, psykolog och docent vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, kommer i samband med Europeiska Donationsdagen lördagen den 23 oktober att tilldelas 2010 års hedersutmärkelse från Livet som Gåva för sitt stora engagemang för donation av organ och vävnader. Hennes vetenskapliga studier under drygt 20 år har lett till ökad kunskap och förståelse för donationsprocessen samt varit vägledande för de informationsinsatser om organdonation som genomförts i Sverige.