Bli säker på saken.

Är det riktigt säkert att man är död?

– Ja. Frågan om donation är inte aktuell förrän döden är fastställd. Innan dess har sjukvårdspersonalen självfallet gjort allt som står i deras makt för att rädda livet på patienten. Hur döden definieras och fastställs kan du läsa mer om på Svensk författningssamling.

Ser kroppen konstig ut efter en donation?

– Nej. De donerade organen och vävnaderna tas tillvara vid en operation. Ingreppet sker med största respekt för den avlidne och det som syns efteråt är ett operationsärr.

Kan man ta tillvara mina organ och vävnader utan att fråga först?

– Nej. Man är alltid skyldig att ta reda på och följa den avlidnes vilja. Är den okänd måste frågan alltid gå vidare till de anhöriga.

Måste mitt beslut vara skriftligt?

– Nej. Tala i första hand om ditt beslut för dina anhöriga. Det är viktigast och fullt tillräckligt. Om du så önskar, kan du också skriva ner ditt beslut, t ex på ett donationskort eller anmäla det till donationsregistret. Kort finns på apoteken.

Kan jag anmäla mig till donationsregistret om jag är under 18 år?

Ja. I anslutning till att du fyller 15 kan endast du själv och inte dina vårdnadshavare göra en anmälan. När du fyllt 15 år kommer du sedan att få ett brev från Donationsrådet med en påminnelse om att du finns i registret. Det finns inga åldersgränser för att anmäla sig till registret, vare sig uppåt eller nedåt.

Kan man välja vem man vill donera till?

Nej det kan man inte. Man kan däremot välja att donera alla organ och vävnader för transplantation eller undanta vissa organ eller vävnader. Man ska också ta ställning till om man vill donera till annat medicinskt ändamål eller inte.

Vad är annat medicinskt ändamål?

Om organ eller vävnader inte kan tas tillvara för transplantation kan man använda dessa i vissa forskningsprojekt som alla är godkända av en etikkommité.

Är jag inte för gammal för att donera?

– Nej. Alla kan vara möjliga som donatorer oavsett ålder. Organ och vävnader från vuxna kan också doneras till barn.