Kategori: Okategoriserade

Nu tävlar jag i Transplantations EM

Hade jag en bra dag för 8 år sedan så orkade jag gå till bilen – nu tävlar jag i Transplantations EM. Jag är så oerhört tacksam för att någon tog ställning till donation.

Läs mer

Antalet organdonatorer kan dubbleras

Det hävdar Anders Milton, njurläkare och utredare för den statliga donationsutredningen, i den rapport med förslag på åtgärder han nu överlämnar till Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Läs mer

Vad funderar du över?

Organdonation kan väcka många tankar och funderingar. Här finner du svaren på många av de frågor som ofta dyker upp.

Läs mer

Om livet som gåva

Vi vill att det ska vara lika naturligt att ta ställning till donation som att rösta vart fjärde år. Gör ett aktivt ställningstagande du också!

Läs mer

Varför är det organbrist?

Nära 90 procent av svenskarna vill donera sina organ efter sin död. Om alla meddelade sin vilja skulle organbristen kunna vara ett minne blott.

Läs mer