Klicka för livet här!

 

 


Kryssa JA idag!

 

 


6 skäl att säga JA

 


Vår donationsquizz

 

 

dddd

DCD – en ny donationsprocess

Stefan Ström är intensivvårdsläkare på Västmanlands sjukhus Västerås och medicinskt ansvarig för DCD-projektet. I Sverige pågår ett projekt som utgår från Vävnadsrådet SKL där förutsättningarna att kunna införa ”Donation after Circulatory Death” – DCD – ”donation efter cirkulationsstillestånd” – i Sverige kartläggs. Projektet syftar till att ta fram ett svenskt DCD-protokoll som skall ligga till […]

Läs mer

Korsvis donation och transplantation

Sedan 2016 finns det i Sverige ett njurbytesprogram, något som ibland också kallas för ”korsvis donation”. Njurbytesprogrammet är ett samarbete mellan landets fyra njurtransplantationsenheter; Göteborg, Karolinska, Malmö och Uppsala. Med ett njurbytesprogram kan man i teorin lösa olika matchningsproblem, ex för vävnadstyp (HLA) och blodgrupp (ABO). Rent praktiskt kommer det Svenska njurbytesprogrammet dock till en […]

Läs mer

Nu tävlar jag i Transplantations EM

Hade jag en bra dag för 8 år sedan så orkade jag gå till bilen – nu tävlar jag i Transplantations EM. Jag är så oerhört tacksam för att någon tog ställning till donation.

Läs mer